Gepubliceerd op 23-01-2018

Openbare Geloofsbelijdenis

In de hemel is de Heer. Zijn macht is overal. Dit is voor ons heel zeker. De zekerheden van het geloof zijn de geschiedenis door de mensen van de kerk samengevat in verschillende geloofsbelijdenissen. Die belijdenissen zijn als documenten in de eerste plaats een service aan de kerken. Hierbij een overzicht van de belijdenissen die in onze kerk worden gebruikt:

  • Apostolische Geloofsbelijdenis
  • Geloofsbelijdenis van Nicea
  • Geloofsbelijdenis van Athanasius
  • Nederlandse Geloofsbelijdenis
  • Heidelbergse Catechismus
  • Dordtse Leerregels

In onze kerk leggen jongeren vaak een openbare geloofsbelijdenis af nadat ze het catechetisch onderwijs hebben afgerond. Wij zien het belijdenis afleggen van de jongeren als een antwoord op de doop. Wat ons betreft een mooie traditie die ons erbij bepaald dat we zelf de keuze mogen maken om de liefde van God te beantwoorden in ons leven.