Gepubliceerd op 23-01-2018

Heilige Doop

Het water van de doop staat symbool voor de vergeving van zonden. Net zoals het water je schoonwast, wast God ons hart schoon. Zo wil God laten zien dat we voor hem vrij van schulden zijn. Want Christus heeft voor ons betaald. Je hoort bij hem in dit leven, maar ook na je dood leef je bij hem verder. In onze kerk worden vaak ook pasgeboren kinderen gedoopt als teken dat ze door Jezus een kind van God zijn. De doop is een teken van nieuw leven en wij geloven dat onze kinderen daar direct al onderdeel van mogen uitmaken. De doop is een teken en zegel; een symbool van vergeving, waar in onze traditite de kinderen al direct bij betrokken worden.

foto doopvont: kerkfotografie.nl