Datum: 25-06-2017

Vroege ochtenddienst 25 juni

Voorganger: ds Gert Hutten

Locatie: Koepelkerk

Welkom om 9 uur. Na de dienst koffie in omloop.

Collecte:
1) Zending
2) Kerk

kinderbijbelklas groep 4, 5 en 619 Oct

22 Oct

22 Oct

22 Oct

29 Oct

29 Oct

29 Oct