Datum: 15-10-2017

Vroege ochtenddienst 15 oktober

Voorganger: ds Cornelis Hamstra

Locatie: Koepelkerk

Welkom om 9 uur. Na de dienst koffie/thee in omloop.

Thema: Psalm 24, de schepping.
Kinderbijbelklas groep 1-3

Collecte:
1) Zending
2) Kerk

 17 Dec

17 Dec

17 Dec

21 Dec

24 Dec

24 Dec

24 Dec

25 Dec

31 Dec

31 Dec

31 Dec

06 Jan