Datum: 23-07-2017

Avonddienst 23 juli

Locatie: Kruiskerk

Datum: 23-07-2017

Tijd: 19:00

Voorganger: ds Taco Postuma

Welkom om 19 uur in de Kruiskerk

Welkom en mededelingen
Psalm 95 1,3 (Geref. kerkboek) ‘Komt laat ons juichen voor de Heer’
Toewijding
Psalm 95 2 (Geref. kerkboek) ‘De Heer is groot een God vol kracht’
Gebed
Schriftlezing Psalm 42 Johannes 16,16-23
Opwekking 281 ‘Als een hert dat verlangt naar water’
Preek n.a.v. Psalm 42,12
Psalm 42 1,5,7 ‘Evenals een moede hinde’
Dankzegging en voorbede
Geloofsbelijdenis (gezongen)
Collecte
LvdK 257 ‘Halleluja, eeuwig dank en ere’
Zegen23 Sep

23 Sep

23 Sep

30 Sep

30 Sep

30 Sep

07 Oct

07 Oct

07 Oct

14 Oct

14 Oct

14 Oct

21 Oct

21 Oct

21 Oct

17 Nov

24 Nov

15 Dec