Datum: 23-07-2017

Avonddienst 23 juli

Voorganger: ds Taco Postuma

Locatie: Kruiskerk

Welkom om 19 uur in de Kruiskerk

Welkom en mededelingen
Psalm 95 1,3 (Geref. kerkboek) ‘Komt laat ons juichen voor de Heer’
Toewijding
Psalm 95 2 (Geref. kerkboek) ‘De Heer is groot een God vol kracht’
Gebed
Schriftlezing Psalm 42 Johannes 16,16-23
Opwekking 281 ‘Als een hert dat verlangt naar water’
Preek n.a.v. Psalm 42,12
Psalm 42 1,5,7 ‘Evenals een moede hinde’
Dankzegging en voorbede
Geloofsbelijdenis (gezongen)
Collecte
LvdK 257 ‘Halleluja, eeuwig dank en ere’
Zegen25 Feb

25 Feb

25 Feb

04 Mar

04 Mar

04 Mar

11 Mar

11 Mar

11 Mar

14 Mar

17 Mar

18 Mar

18 Mar

18 Mar

25 Mar

25 Mar

25 Mar

30 Mar