Iedere zondag

We nodigen je uit om de zondagse diensten te komen bezoeken. Bekijk onze agenda voor meer informatie!

Lees verder

Kerkdiensten

We nodigen je uit om de zondagse samenkomsten te komen bezoeken. De vroege ochtenddienst start om 09:00, de late ochtenddienst om 10:30, de middag/avonddienst begint om 16:30 of 19:00. De middag/avonddiensten worden samen met de Kruiskerk gehouden.

De komende diensten vind je hier.

God ontmoeten

In de samenkomsten wil God ons ontmoeten. Hij geeft  Zijn Woord, Zijn Geest, Zijn Liefde. Hiervoor komen wij in de kerk samen. De zondagdse diensten noemen wij 'Erediensten'. Hier horen we elke zondag de blijde boodschap van het evangelie. Ook bidden wij tot God, lezen uit de Bijbel en zingen psalmen en gezangen. Soms onder begeleiding van het orgel en soms onder begeleiding van de piano en muziekband.

Live meeluisteren

Tijdens onze bijeenkomsten kunt u via internet meeluisteren. De uitzendingen beginnen ruim vijf minuten van te voren. Klik op Live meeluisteren om de dienst live te volgen met beeld en geluid. Als uitzending niet start, bel dan met koster: +31 26 445 63 67. De diensten zijn ook achteraf te beluisteren via dezelfde link.

Ondersteuning uitzendingen

Als u de uitzendingen via internet wilt ondersteunen kunt u een gift storten op rekeningnummer NL13INGB0001945606 t.n.v. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Arnhem o.v.v. Gift internet. Ook als u de collecte van vandaag wilt ondersteunen of een algemene gift voor de kerk wilt geven kunt u een bedrag overmaken naar dit rekeningnummer of doneer direct met iDeal.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Contact Koepelkerk

Vragen? Vul het contactformulier in!