Datum: 22-12-2019

Middagdienst 22 december

Locatie: Kruiskerk

Datum: 22-12-2019

Tijd: 16:30

Voorganger: student Lyanne de Haan-Wilts

Welkom!

Collecte: ABC-bus

Zingen voorafgaand aan de dienst:
Psalm 24: 1, 5 en Opw. 464 ‘Wees stil voor het aangezicht van God’
Votum en groet
Zingen Psalm 25: 1, 2, 8, 10.
Gebed om opening schriften
Lezen Jesaja 7, 1-14 en Matteüs 1, 18-23
Zingen liedboek 466: 3, 4, 5 ‘O Wijsheid, daal als vruchtbare taal/O Kom Emmanuël’
Preek
Zingen LB 598 ‘Als alles duister is’
Geloofsbelijdenis van Nice
Dank- en voorbede
Collecte
Zingen Psalm 111, 1, 4, 6
Zegen18 Jan

19 Jan

19 Jan

19 Jan

20 Jan

21 Jan

26 Jan

26 Jan

29 Jan

18 Apr

26 Jun