Datum: 24-05-2020

Kerkdienst 24 mei 2020

Locatie: Online kerkdienst

Datum: 24-05-2020

Tijd: 10:00

Voorganger: ds Cornelis Hamstra

Fijn dat u mee kijkt/luistert. Tussen Pasen en Pinksteren willen we als gemeente (voor zo ver dat gaat) met elkaar bewegen naar Pinksteren toe: we wachten en verwachten het van Gods Geest. Preek over Efeziërs 6 (deel 2).

Collecte: De Verre Naasten07 Jun

10 Jun

14 Jun